Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Məkan məlumatını șəkillərdə və videolarda saxlamaq

background image

Məkan məlumatını șəkillərdə və videolarda saxlamaq
Hər hansı șəkli və ya videonu çəkərkən harada olduğunuzu dəqiq xatırlamaq istəyirsinizsə,

telefonunuzda yerə dair avtomatik olaraq məlumat qeyd etməyi seçə bilərsiniz.
1. Ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Məxfilik > Məkan seçiminə

toxunun.

2. Məkan seçiminin Aktiv seçiminə dəyișdirildiyini və kameranıza yerinizdən istifadə etmək

icazəsi verildiyini yoxlayın.
Olduğunuz yeri peyk və ya şəbəkə üsulları ilə müəyyənləşdirmək mümkündürsə, yerə dair

məlumat şəkil və ya videoya əlavə edilə bilər. Əgər yerə dair məlumatın olunduğu șəkil və ya

videonu paylașsanız, șəkil və ya videoya baxan șəxslər yerə dair məlumatı görə bilərlər. Telefon

parametrlərindən geokodlașdırmanı qeyri-aktiv edə bilərsiniz.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

85