Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Șəkillər və videolara baxın

background image

Șəkillər və videolara baxın
O önəmli anları yenidən yașayın - telefonunuzda șəkillərə və videolara baxın.
1. Vurun: Şəkillər.

2. Çəkdiyiniz șəkil və ya videoya baxmaq üçün ona toxunun.

3. Növbəti șəklə və ya videoya baxmaq üçün sola çəkin. Əvvəlki șəklə və ya videoya baxmaq

üçün sağa çəkin.

İşarə:Böyütmək və ya kiçiltmək üçün 2 barmağınızı ekranın üzərinə qoyun və onları bir-

birinə yaxınlașdırın, yaxud bir-birindən uzaqlașdırın.