Microsoft Lumia 650 Dual SIM - İnternet qoşulmalarını təyin etmək

background image

İnternet qoşulmalarını təyin etmək

Şəbəkə xidməti təminatçınız istifadə etdikcə ödəmə əsası ilə sizə ödəniş yazarsa, məlumat

xərclərinizi azaltmaq üçün siz Wi-Fi və şəbəkə məlumatları parametrlərini dəyişdirmək istəyə

bilərsiniz. Siz rouminq və ev üçün fərqli parametrlərdən istifadə edə bilərsiniz.

Mühüm: Wi-Fi bağlantınızın təhlükəsizliyini artırmaq üçün șifrələnmədən istifadə edin.

Șifrələnmədən istifadə digərlərinin məlumatlarınıza icazəsiz giriși təhlükəsini azaldır.

Ümumiyyətlə, Wi-Fi bağlantısından istifadə mobil məlumat bağlantısı ilə müqayisədə daha

sürətli və ucuzdur. Əgər həm Wi-Fi, həm də mobil məlumat bağlantıları mövcud olarsa,

telefonunuz Wi-Fi bağlantısından istifadə edir.
1. Ekranın yuxarısından aşağı çəkin və Wi-Fi toxunub saxlayın.

2. Wi-Fi şəbəkəsi seçimini Aktiv seçiminə dəyişin.

3. İstifadə etmək istədiyiniz qoșulmanı seçin.
Mobil məlumat qoşulmasından istifadə

Ekranın yuxarısından aşağı çəkin, Bütün parametrlər > Şəbəkə və simsiz > Mobil və

SIM toxunun və Məlumat bağlantısı dəyişin Aktiv .
Rouminq zamanı mobil məlumat qoşulmasından istifadə

Ekranın yuxarısından aşağı çəkin və Bütün parametrlər > Şəbəkə və simsiz > Mobil

və SIM toxunun. Sonra Məlumat rouminqi seçimləri seçimini Rouminq seçiminə dəyişin.
Rouminqdə, xüsusən də xaricdə, internetə qoșulma məlumat tariflərini mühüm dərəcədə artıra

bilər.

İşarə:Trafikdən istifadənizi izləmək üçün ekranın yuxarısından aşağı çəkin və Bütün

parametrlər > Şəbəkə və simsiz > Trafikdən istifadə seçiminə toxunun.