Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Telefonu USB adapteri ilə doldurmaq

background image

Telefonu USB adapteri ilə doldurmaq
Batareyanız zavodda qismən doldurulur, lakin ilk dəfə telefonu yandırmazdan əvvəl onu

yenidən doldurmalı ola bilərsiniz.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

7

background image

Telefonunuzu doldurmaq üçün müvafiq USB kabelindən istifadə edin. Adapter ayrıca satıla

bilər.
1. Uyğun adapteri divar çıxıșına birləșdirin və naqili telefonunuza qoșun.

2. Batareya dolu olduqda, adapteri telefondan, sonra divardakı enerji mənbəyindən ayırın.

Batareyanı doldurmaq üçün müəyyən doldurulma limiti yoxdur və telefondan doldurulma

zamanı istifadə edə bilərsiniz.
Əgər batareya tamamilə boșalıbsa, doldurulma indikatoru göstərilməzdən əvvəl bir neçə

dəqiqəyə qədər vaxt apara bilər.

İşarə:Divar rozetkası olmadıqda USB ilə doldurulmadan istifadə edə bilərsiniz. Cihaz

doldurularkən məlumat ötürülə bilər. USB ilə doldurulmanın effektivliyi əhəmiyyətli

dərəcədə fərqlənə bilər və doldurulmanın bașlaması və cihazın fəaliyyətə bașlaması uzun

müddət çəkə bilər.
Kompüterin ișlək vəziyyətdə olmasını təmin edin.
Əvvəlcə USB kabelini kompüterə, sonra telefona qoșun. Batareya dolu olduqda, əvvəlcə

USB kabelini telefondan, sonra kompüterdən çıxardın.

Batareya dəfələrlə doldurula və boșaldıla bilər, lakin vaxt keçdikcə batareya köhnəlir. Danıșmaq

və gözləmə rejimlərinin vaxtı normal vaxtdan qısadırsa, batareyanı dəyișin. Çıxarıla bilməyən

batareyanın dəyișdirilməsi üçün onu yaxınlıqda yerləșən səlahiyyətli xidmət mərkəzinə aparın.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

8