Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Gündəlik fəaliyyətinizi izləyin

background image

Gündəlik fəaliyyətinizi izləyin
Ziyarət etdiyiniz yerlər və ya gün ərzində atdığınız addımların sayı kimi bütün gündəlik

fəaliyyətlərinizi izləmək üçün telefonunuzun hərəkətlə bağlı məlumatlar sensorundan istifadə

edin.
Gündəlik fəaliyyətinizə nəzarət etmək üçün Microsoft Sağlamlıq proqramından istifadə edin

və ya digər fitnes proqramını Mağaza endirin və and telefonunuza hərəkətlə bağlı məlumatı

izləmə imkanını verin. Hərəkətlə bağlı məlumatlar bütün telefonlar tərəfindən dəstəklənmir.

Mümkünlük üçün www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures ünvanına daxil olun.
1. Fitnes proqramları kimi proqramların məkanınıza və təcilölçən məlumatlarına daxil olmasına

icazə vermək üçün ekranın yuxarısından aşağı çəkin və Bütün parametrlər > Əlavələr >

Lumia hərəkət məlumatıtoxunun.

2. Olduğunuz yerlər seçimini Aktiv kimi dəyişin.
İndi telefonunuz ziyarət etdiyiniz yerlər və getdiyiniz marşrutlar haqqında məlumatlar toplayır.
Bəzi proqramlar və xidmətlər bütün ölkə və regionlarda mövcud olmaya və ya onların dilinizdə

məzmunu olmaya bilər.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

109