Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Telefondan rahatlıqla istifadə etmək

background image

Telefondan rahatlıqla istifadə etmək
Șriftləri böyüdün və ekrana baxıșı asanlașdırın. Telefonunuzdan teleks cihazı (TTY/TDD) ilə

birlikdə istifadə edə bilərsiniz.
Șrift ölçüsünü dəyișmək
1.
Ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Rahat İstifadə seçiminə

toxunun.

2. Diaha çox seçimlər seçiminə toxunun və Mətnin miqyaslanması sürüngəcini sürükləyin.
Yüksək kontrastı aktivləșdirmək

Ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Rahat İstifadə > Yüksək

kəskinlik seçiminə toxunun və Yüksək əksetmə qabiliyyəti seçimini Aktiv seçiminə

dəyișdirin.
Ekranı böyütmək

Ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Rahat İstifadə > Böyüdücü

toxunun və Ekran böyüdücüsü seçimini Aktiv seçiminə dəyișdirin. Ekranı böyütmək üçün

ona 2 barmaqla toxunun. Böyüdücüdən istifadə edərkən ekranda hərəkət etmək üçün 2

barmağınızdan istifadə edin. Böyütməni dayandırmaq üçün 2 barmağınızla ekrana iki dəfə

vurun.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

44

background image

Telefondan TTY/TDD ilə istifadə etmək

Ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Rahat İstifadə > Diaha çox

seçimlər seçiminə toxunun və TTY Rejimi seçimini Tam seçiminə dəyișdirin.
Mövcud TTY/TDD rejimləri șəbəkə xidməti təminatçınızdan asılı ola bilər.