Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kilid ekranını fərdiləșdirmək

background image

Kilid ekranını fərdiləșdirmək
Kilid ekranını istədiyiniz kimi dəyișdirin. Məsələn, fona öz șəklinizi əlavə edə bilərsiniz.

Fon șəkli əlavə et

Ekranın yuxarısından așağı çəkin və Bütün parametrlər > Fərdiləşdirmə > Kilid

ekranı seçiminə toxunun. Fon keçirin Şəklim və vurun.Bax Șəkil seçin, ən yaxșı mümkün

uyğunluğu əldə etmək üçün tənzimləyin və vurun.
Fon șəklini dəyișmək

Ekranın yuxarısından așağı çəkin və Bütün parametrlər > Fərdiləşdirmə > Kilid

ekranı seçiminə toxunun. Bax vurun, șəkli seçin, yerləșməsi üçün onu nizamlayın və vurun.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

38

background image

İşarə:Siz həm də kilid ekranınızda məlumat göstərmək üçün proqram seçə və ya Bing-

ə orada șəkilləri qarıșdırmaq imkanı verə bilərsiniz. Sadəcə Fon üçün parametri

istədiyinizə uyğun dəyișdirin.

Kilid ekranında hansı proqramların bildirișləri göstərdiyinə qərar verin

Siz kilid ekranında hansı proqram bildirișlərini, məsələn, cavabsız zəng və ya yeni mesajları

görməyi seçə bilərsiniz. Kilid ekranında hərtərəfli vəziyyəti göstərmək üçün proqram seçmək

məqsədilə ekranın yuxarısından așağı çəkin, Bütün parametrlər > Fərdiləşdirmə >

Kilid ekranı toxunun və Təfərrüatlı vəziyyətə baxmaq üçün proqram seçin așağısında

proqram seçin. Kilid ekranında cəld vəziyyəti göstərmək üçün proqramı seçmək məqsədilə

Çevik vəziyyəti görmək üçün proqramları seçin seçiminin așağısında doldurucu

piktoqramlarından birinə toxunun və proqram seçin.

Nümunə: Mesajlaşma üçün hərtərəfli vəziyyətdən birini seçsəniz, siz yeni mesajlarınızı

oxuya və onların təfərrüatlarına kilid ekranında baxa bilərsiniz. Əgər cəld vəziyyəti

seçsəniz, kilid ekranındakı bildiriș sizə yalnız oxunmamıș mesajların sayını deyir.

Musiqi səsləndikdə ifaçını göstər

Telefonunuzun kənarında səs səviyyəsi düyməsinə basın.