Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Əlaqələri birləșdirmək

background image

Əlaqələri birləșdirmək
Müxtəlif sosial șəbəkə xidmətləri və ya poçt hesablarından eyni əlaqə șəxsi üçün ayrı-ayrı

daxiletmələriniz olarsa, siz onları tək bir əlaqə kartında əlaqələndirə bilərsiniz.

Əlaqələr > Əlaqə şəxsləri vurun.

1. Əlaqələndirmək istədiyiniz əlaqə șəxsini seçin və seçiminə toxunun.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

70

background image

2. Select a contact to link seçiminə və birləșdiriləcək əlaqəyə vurun.
Əlaqəni ayırmaq

Əlaqəni ayırmaq istədiyiniz əlaqə șəxsi seçin və seçiminə toxunun. Sonra əlaqəsini ayırmaq

istədiyiniz əlaqə șəxsini seçin və Əlaqəni ayır seçiminə toxunun.