Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Əlaqələr

background image

Əlaqələr

Siz dostlarınızın telefon nömrələrini, ünvanlarını və digər əlaqə məlumatlarını Əlaqələr

proqramında saxlaya və qaydaya sala bilərsiniz. Siz həmçinin sosial șəbəkə xidmətləri vasitəsilə

dostlarınızla əlaqə yarada bilərsiniz.

Əlaqələr
Əlaqələr proqramı bütün dostlarınızın əlaqə məlumatlarının saxlandığı yerdə olur. Bu, sizə

qruplar vasitəsilə ən çox maraqlandığınız insanlarla əlaqədə qalmaq imkanı verir. Sosial

șəbəkələriniz də buradadır.

© 2016 Microsoft Mobile. Bütün hüquqlar qorunur.

68

background image

Daxil olduğunuz hər bir hesabdan dostlarınızın kontakt məlumatlarını görmək üçün Əlaqə

şəxsləri-a keçin. Siz siyahını hesabla süzgəcdən keçirməklə və ya telefon nömrələri olmadan

kontaktları gizlətməklə istədiyiniz șəkildə qaydaya sala bilərsiniz.
Dostlarınızın sosial șəbəkə vəziyyəti yeniləmələrini rahat șəkildə bir yerdə görmək üçün What’s

New yoxlayın.
Əlaqə qrupları yalnız istədiyiniz insanlardan statusla bağlı yeniləmələri görməyinizi

asanlașdırır. Onların hamısına məktub və ya mesajları bir dəfəyə göndərə bilərsiniz.