Microsoft Lumia 650 Dual SIM - การเรียก​ดูแอพใน​ซิมของ​คุณ

background image

การเรียกดูแอพในซิมของคุณ

หากผู้ให้บริการรวมแอพไว้ในซิมการ ์ดของคุณแล้ว ต่อจากนี้จะเป็นวิธีการค้นหาแอพ
1. ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่าทั้งหมด > เครือข่ายและระบบไร้สาย > เครือ

ข่ายโทรศัพท ์และ SIM

2. ที่ใต้ซิม ให้แตะ การตั้งค่า SIM หรือหากคุณมีโทรศัพท ์แบบสองซิม ให้แตะ การตั้งค่า SIM 1 หรือ การตั้ง

ค่า SIM 2

3. แตะ แอพพลิเคชั่นใน SIM