Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Anslut med WiFi Sense

background image

Anslut med WiFi Sense
Anslut enkelt till WiFi-hotspots med appen Wi-Fi Sense.
Wi-Fi Sense ansluter din telefon till offentliga Wi-Fi-hotspots och godkänner

användandevillkoren åt dig när det behövs. Wi-Fi Sense kan också dela dina kontaktuppgifter

om du vill.
1. Svep nedåt från skärmens ovankant, tryck och håll ned Wi-Fi och tryck på Wi-Fi

Sense.

2. Ändra Anslut till öppna surfpunkter som föreslås till för att ansluta till öppna

hotspots.

3. Ändra Anslut till nätverk som mina kontakter delar till för att ansluta till nätverk

som delas av dina vänner.