Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Skicka ett meddelande

background image

Skicka ett meddelande
Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj.
1. Tryck på Meddelanden > .
Om du börjar skriva ett meddelande och växlar till en annan app innan du skickat det, kan du

fortsätta med ditt meddelande senare. I Meddelanden, tryck på det utkast du vill återuppta.
2. Om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan trycker du på eller börjar skriva ett

namn. Du kan också ange ett telefonnummer.

3. Tryck på meddelanderutan och skriv ditt meddelande.

Tips! Tryck på om du vill lägga till en smiley.

4. För att lägga till en bilaga, till exempel ett foto, tryck på , välj typ av bilaga och själva

bilagan.

5. Tryck på om du vill skicka meddelandet.
Kontrollera följande om du inte kan skicka ett MMS:

Om ditt mobilabonnemang har stöd för MMS.

Om din dataanslutning är på. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på Alla

inställningar > Nätverk och trådlöst > Mobilnät och SIM och ändra

Dataanslutning till .

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS).

Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.
Vidarebefordra ett meddelande

Tryck på Meddelanden. Tryck på en konversation, tryck och håll nere det meddelande du

vill vidarebefordra och tryck på vidarebefordra.
Innan du vidarebefordrar meddelandet kan du redigera det skrivna och lägga till eller ta bort

bifogade filer.
Vidarebefordra flera meddelanden

Tryck på Meddelanden. Tryck på en konversation och på > välj meddelanden, tryck

på de kryssrutor som visas bredvid meddelandena, samt tryck på för att vidarebefordra

meddelandena.