Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ta ett foto

background image

Ta ett foto
Ta skarpa och levande bilder. Fånga de bästa ögonblicken i ditt fotoalbum.

1. Tryck på Kamera.

Tips! Om det finns en kameraknapp på telefonen kan du hålla den nedtryckt i några

sekunder för att snabbt sätta på kameran när telefonen är låst.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

82

background image

Tips! Om du vill öppna kameran med Cortana trycker du på sökknappen . Tryck sedan

på , säg Open camera och följ anvisningarna. Cortana är inte tillgängligt i alla regioner

och på alla språk. Mer information om vilka regioner och språk som stöds finns på

www.microsoft.com/mobile/support/cortanaregions.

2. Drar du isär fingrarna eller för ihop dem för att zooma in eller ut. Digital zoom i kameran

stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se

vilka telefoner som stöder funktionen.

Tips! Dra till vänster om du vill visa inställningarna när du håller telefonen i liggande

läge. Om du vill ändra en inställning drar du med fingret upp eller ned längs reglaget.

Dra åt höger om du vill stänga inställningarna.

3. Tryck på ett objekt på skärmen för att fokusera på det. Kamerafokus stöds inte av alla

telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures och se vilka telefoner

som stöder funktionen.

Tips! Tryck och håll ned kameraknappen till hälften om telefonen har en kameraknapp.

Tryck ned kameraknappen helt när du vill ta fotot.

4. Tryck på när du vill ta fotot.
Tryck på den runda miniatyrbilden i skärmens hörn om du vill visa det foto du precis tog. Fotot

sparas i Foton.

Tips! För att se skärmen som tydligast, se till att du inte täcker ljussensorn. Ljussensorn

stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures

och se vilka telefoner som stöder funktionen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller

djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.