Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Välj bästa exponering med bracketing

background image

Välj bästa exponering med bracketing
Vid svåra ljusförhållanden kan du använda bracketing-läge för att ta flera bilder samtidigt med

olika exponeringsinställningar. Sedan kan du välja den bästa bilden.
När exponering med bracketing används tar kameran flera bilder samtidigt, vissa ljusare och

vissa mörkare. Det här förbättrar din möjlighet att ta ett fantastiskt foto vid svåra

ljusförhållanden. Du kan välja hur många foton kameran tar och hur stora exponeringsstegen

mellan fotona det ska vara.
1. Tryck på Kamera > > Gaffling.

2. Tryck på Antalet foton att ta för att välja hur många foton med bracketing du ska ta.

3. Tryck på Exponeringsområde för att välja hur stora exponeringstegen ska vara.

4. Tryck på .
Fotona du tar från och med nu tas i bracketing-läge.
5. Tryck på när du vill ta fotona.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

85

background image

Kameran tar fotona och sparar dem separat i Foton.
Stänga av bracketing-läge

Tryck på Kamera > > Gaffling > .