Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ange internetanslutningar

background image

Ange internetanslutningar

Om din tjänstleverantör debiterar dig utifrån hur mycket du använder bör dig ändra

inställningarna för WiFi och mobil data för att minska dina datakostnader. Du kan använda

olika inställningar för roaming och när du är hemma.

Viktigt! Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder

kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

Att använda en WiFi-anslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en

dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder WiFi-nätverket om både WiFi-nätverk och

mobildataanslutning är tillgängligt.
1. Svep nedåt från skärmens ovankant och tryck och håll ned Wi-Fi.

2. Ändra Trådlöst nätverk till .

3. Välj den anslutning du vill använda.
Använda en mobildataanslutning

Svep ned från skärmens ovankant, tryck på Alla inställningar > Nätverk och

trådlöst > Mobilnät och SIM och ändra Dataanslutning till .
Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Nätverk och

trådlöst > Mobilnät och SIM. Ändra sedan Alternativ för dataroaming till roaming.
Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av

dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Tips! Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Nätverk

och trådlöst > Dataanvändning för att följa din dataanvändning.