Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Använda skärmtangentbordet

background image

Använda skärmtangentbordet
Det är enkelt att skriva med skärmtangentbordet. Du kan använda tangentbordet när du håller

telefonen i stående eller liggande läge. Du kan snabbt skriva dina meddelanden genom att

trycka på eller svep genom bokstäverna.
Tryck på en textruta.
1

Teckentangenter

2

Skiftlägestangent

3

Markörkontroll

4

Sifferknappar och symboltangent

5

Smiley-tangent

6

Kommateckentangent

7

Mellanslagstangent

8

Returtangent

9

Backstegstangent

Tangentbordslayouten kan variera beroende på olika appar och språk.
Svep för att skriva text

Svep från den första bokstaven i ordet och rita en bana från bokstav till bokstav. Lyft fingret

efter den sista bokstaven. Fortsätt svep utan att trycka på mellanslagsknappen för att fortsätta.

Telefonen lägger till blanksteg.
Alla språk stöds inte.

Växla mellan stora och små tecken

Tryck på skifttangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget trycker du på tangenten två

gånger. Tryck på skiftlägestangenten igen om du vill återgå till normalläget.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

48

background image

Ange en siffra eller specialtecken

Tryck på sifferknapparna och symboltangenten. Om du vill se fler tangenter för specialtecken

trycker du på . Några av de speciella teckentangenterna kan visa fler symboler. Håll ned på

en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler symboler.

Tips! Om du snabbt vill ange en siffra eller ett specialtecken när du håller på en

sifferknapp eller symboltangenten glider du med fingret till tecknet och lyfter sedan

fingret.

Tips! Tryck på mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt i slutet av

en mening och påbörja en ny mening.

Kopiera och klistra in text

Tryck på ett ord, markera den del du vill kopiera genom att dra cirklar före och efter ordet

och, beroende på appen, tryck på Kopiera eller . Tryck på Klistra in eller , beroende på

appen, för att klistra in texten.
Lägga till en accent på en bokstav

Tryck och håll ned på tecknet och tryck på accenttecknet eller tecknet med accent, om

tangentbordet har stöd för det.
Ta bort ett tecken

Tryck på backstegstangenten.
Växla mellan skrivspråken

Svep åt vänster eller höger på mellanslagstangenten tills önskat språk visas.

Tips! Om ditt tangentbord har en språkknapp (sitter mellan nummer och

symbolknappen och kommaknappen) trycker du på den.

Flytta markören med markörkontrollen

Tryck och håll ned markörkontrollen och dra ditt finger i önskad riktning för att flytta markören

från ett tecken eller en rad till en annan.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

49