Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort

background image

Vidarekoppla samtal mellan dina SIM-kort
Koppla dina samtal mellan dina SIM-kort med Smart dubbel SIM – om någon ringer dig på

ett SIM-kort när du pratar på det andra så kan du hantera dina samtal från båda SIM-kortet

precis som med ett SIM-kort.
Dubbla SIM-kort stöds inte av alla telefoner. Gå till www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures och se vilka telefoner som stöder funktionen.
Du måste ha satt i båda SIM-kortet för att ändra samtalsinställningar för dubbla SIM.
Kontakta din tjänsteleverantör för information om tjänstens tillgänglighet.
1. Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Tillägg > Smart

dubbel SIM.

2. Ändra inställningen för Smart dubbel SIM för att välja hur du kopplar samtal mellan dina

SIM-kort.

3. Ange telefonnumrena för dina SIM-kort och tryck på OK.

4. Tryck på Nätverkstjänster för att få åtkomst till resten av samtalsinställningarna.