Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Anpassa låsningsskärmen

background image

Anpassa låsningsskärmen
Ändra till önskad låsskärm. Du kan till exempel ha ditt eget favoritfoto som bakgrund.

© 2016 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna.

37

background image

Lägg till ett bakgrundsfoto

Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Anpassning >

Låsskärmen. Ändra Bakgrund till Min bild och tryck på Bläddra. Välj ett foto, justera så att

det ser bra ut och tryck .
Ändra bakgrundsbilden

Svep ned från skärmens ovankant och tryck på Alla inställningar > Anpassning >

Låsskärmen. Tryck på Bläddra, välj ett foto, justera så att det ser bra ut och tryck på .

Tips! Du kan också välja en app som visar information på låsskärmen eller låta Bing

blanda foton. Ändra inställningen för Bakgrund så att den passar dig.

Bestäm vilka appar som visar aviseringar på låsskärmen

Du bestämmer vilka appmeddelanden, som missade samtal och nya meddelanden, som du

vill visa på låsningsskärmen. Svep ned från skärmens ovankant, tryck på Alla

inställningar > Anpassning > Låsskärmen och, under Välj en app för att visa detaljerad

status, välj en app för att välja en app och visa en detaljerad status på låsskärmen. Tryck på

en av platshållarikonerna under Välj appar att visa snabbstatus för och välj en app för att

välja en app och visa en snabbstatus på låsskärmen.

Exempel: Om du väljer en detaljerad status för Meddelanden kan du läsa dina nya

meddelanden och se information om dem på låsskärmen. Om du väljer snabbstatusen

visar endast antalet olästa meddelanden på låsskärmen.

Visa artisten när musik spelas upp

Tryck på en volymknapp på telefonens sida.