Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto

background image

Överföra innehåll med ditt Microsoft-konto
Om din gamla telefon är en Lumia är det enklast att överföra dina kontakter, din kalender och

dina SMS till din nya Lumia-telefon med hjälp av ditt Microsoft-konto.
Se till att du konfigurerar ett Microsoft-konto på din gamla och nya Lumia-telefon.
1. På din gamla telefon kontrollerar du att du har säkerhetskopierat allt innehåll du vill flytta

till din nya telefon.
Gå till support.microsoft.com och bläddra till instruktionerna för Windows-telefoner för mer

information om hur du säkerhetskopierar din telefon.
2. Om du vill logga in på ditt Microsoft-konto på din nya Lumia-telefon sveper du ned från

ovankanten av skärmen, trycker på Alla inställningar > Konton > Din e-post och dina

konton > Logga in med ett Microsoft-konto i stället och följer anvisningarna som visas på

skärmen.
Innehållet du säkerhetskopierar överförs automatiskt till din nya Lumia-telefon.

Tips! Du kan också överföra foton, videor eller andra filer från din gamla telefon till din

nya Lumia. På din gamla telefon lägger du till de filer du vill ha i OneDrive.