Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Uporaba zaslona na dotik

background image

Uporaba zaslona na dotik

Raziščite svoj telefon, tako da tapnete, podrsnete ali povlečete.

Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte

peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Če želite odpreti aplikacijo ali drug element, tapnite nanj.
Odpiranje nadaljnjih možnosti s tapom in pridržanjem

Postavite prst na element, da se meni odpre.

Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem

Za nekaj sekund postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

15

background image

Drsenje

Postavite prst na zaslon in ga povlecite v želeni smeri.
Podrsnete lahko v levo ali desno z začetnega zaslona v meni z aplikacijami in nazaj ali v drug

prikaz in nazaj v aplikacijah.

Pomikanje po dolgem seznamu ali meniju

S prstom hitro povlecite navzgor ali navzdol po zaslonu in dvignite prst. Pomikanje zaustavite

tako, da tapnete zaslon.

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju razmaknite

ali povlecite skupaj.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

16

background image

Zaklepanje usmerjenosti zaslona

Zaslon se samodejno zasuka, ko obrnete telefon za 90 stopinj. Če želite zakleniti zaslon s

trenutno usmerjenostjo, podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve >

Sistem > Zaslon in nastavite Zaklepanje obračanja na Vklopljeno .
Vrtenje zaslona morda ne bo delovalo v vseh aplikacijah ali prikazih.