Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Posodabljanje programske opreme telefona

background image

Posodabljanje programske opreme telefona

Ne zaostajajte – brezžično posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako

pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko

tudi izboljšate delovanje telefona.
Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave

dovolj napolnjena.

Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete

uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne

zažene.

Telefon je privzeto nastavljen tako, da samodejno prenese posodobitve, ki so na voljo, kadar

koli to dopuščajo nastavitve podatkovne povezave. Ko vas telefon obvesti, da je na voljo

posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu. Če v pomnilniku telefona ni dovolj

prostora, morda morate aplikacije, fotografije in druge vsebine premakniti na pomnilniško

kartico. Nekateri telefoni ne podpirajo pomnilniške kartice. Razpoložljivost preverite na

spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Nasvet: Če želite premakniti aplikacije na pomnilniško kartico, tapnite Prostor za

shranjevanje > Ta naprava > Aplikacije in igre in aplikacijo, ki jo želite premakniti,

nato pa tapnite še Premakni.
Nasvet: Telefon je privzeto nastavljen tako, da samodejno posodobi aplikacije in druge

komponente, ko imate vzpostavljeno povezavo z omrežjem WiFi.

Novi priročnik za uporabo je po posodobitvi na voljo v aplikaciji Lumia pomoč+namigi ali na

straneh za podporo.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

117