Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Upravljanje datotek v telefonu

background image

Upravljanje datotek v telefonu
Z aplikacijo Raziskovalec zlahka preverite datoteke v telefonu, jih razvrstite v mape ali izbrišete

tiste, ki jih več ne potrebujete. Datoteke lahko upravljate v pomnilniku telefona in na

pomnilniški kartici.
Nekateri telefoni ne podpirajo pomnilniške kartice. Razpoložljivost preverite na spletnem

mestu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Tapnite Raziskovalec.

2. Tapnite Ta naprava in se pomaknite do želene mape.

3. Če želite iskati v trenutni mapi, tapnite .

4. Če želite spremeniti način razvrščanja datotek ali map, tapnite trenutni način razvrščanja

(Ime, Velikost ali Datum) in izberite nov način.

5. Če želite hitro skočiti na prejšnjo mapo, tapnite želeno mapo v poti datoteke na vrhu

zaslona.
Ustvarjanje nove mape

Tapnite in vnesite ime.
Premikanje ali kopiranje datoteke ali mapo na drugo mesto

Tapnite in pridržite želeno datoteko ali mapo ter izberite, kaj želite narediti z njo.

Nasvet: Če želite premakniti ali kopirati več datotek ali map hkrati, tapnite , izberite

želene datoteke ali mape in tapnite , da jih premaknete, ali , da jih kopirate.

Skupna raba datoteke ali mape

Tapnite , izberite elemente, ki jih želite delite z drugimi, tapnite in izberite način skupne

rabe.
Brisanje datoteke ali mape

Tapnite , izberite, kaj želite izbrisati, in tapnite .