Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ročno posodabljanje ure in datuma

background image

Ročno posodabljanje ure in datuma
Če ne želite, da telefon samodejno posodablja uro in datum, ju lahko nastavite ročno.
1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Ura in jezik > Datum

in čas.

2. Nastavite Samodejno nastavljanje datuma in časa na Izklopljeno ter uredite uro in

datum.

3. Nastavite Samodejno nastavi časovni pas na Izklopljeno in spremenite nastavitev za

Časovni pas.

Nasvet: Če želite spremeniti prikaz datumov, podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite

Vse nastavitve > Ura in jezik > Regija > Območne nastavitve, izberite svojo

regijo in znova zaženite telefon.

Spreminjanje ure v 24-urno obliko zapisa

Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Ura in jezik > Datum in

čas. Nastavite možnost 24-urno zapisovanje časa na Vklopljeno .
Samodejno posodabljanje ure in datuma

Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Ura in jezik > Datum in

čas. Nastavite možnost Samodejno nastavljanje datuma in časa na Vklopljeno .
Samodejno posodabljanje časovnega pasu med potovanjem

Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Ura in jezik > Datum in

čas. Nastavite možnost Samodejno nastavi časovni pas na Vklopljeno .