Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Preverjanje obvestil v telefonu

background image

Preverjanje obvestil v telefonu
V centru dejanj, ki se odpre z vrha zaslona, lahko hitro preverite obvestila, spremenite nekatere

nastavitve in dodate bližnjice do nekaterih aplikacij.
Ikona za obvestila kaže, da imate neprebrana obvestila.

1. Podrsnite navzdol z vrha zaslona.

Nasvet: Če želite prikazati več bližnjic, tapnite Razširi.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

25

background image

Na tem zaslonu lahko:

vidite neodgovorjene klice ter nedavno neprebrano e-pošto in sporočila;

preverite obvestila, kot so posodobitve aplikacij, na voljo v storitvi Trgovina;

Hitro se odzovite na obvestila, ne da bi sploh odprli aplikacijo. Na besedilno sporočilo

lahko na primer odgovorite neposredno iz centra dejanj.

odprete aplikacije;

hitro skočite na vse nastavitve.

Če želite zlahka vklopiti ali izklopiti nekatere funkcije, tapnite bližnjico. Ali pa tapnite in

pridržite bližnjico, da spremenite nastavitve nekaterih funkcij, na primer povezave WiFi.

2. Če želite zapreti meni, podrsnite navzgor z dna zaslona.
Brisanje obvestila

Podrsnite desno po obvestilu.
Prilagajanje centra dejanj

Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Sistem > Obvestila in

opravila. Če želite spremeniti bližnjico, tapnite bližnjico in želeno aplikacijo. Prav tako lahko

izberete, katera obvestila želite prejemati in na kak način.