Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Upravljanje kartic SIM

background image

Upravljanje kartic SIM
Ali želite strogo ločevati delo in prosti čas? Ali imate na eni od kartic SIM cenejšo podatkovno

povezavo? Odločite se lahko, katero kartico SIM boste uporabili.
Nekateri telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Izbira kartice SIM za podatkovno povezavo
1.
Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Omrežje in

brezžično > Mobilno omrežje in SIM.

2. V možnosti To kartico SIM uporabljaj za mobilno podatkovno povezavo tapnite želeno

kartico SIM.
Preimenovanje kartice SIM

Podrsnite navzdol z vrha zaslona in tapnite Vse nastavitve > Omrežje in brezžično >

Mobilno omrežje in SIM. Tapnite Nastavitve kartice SIM 1 ali Nastavitve kartice SIM 2 in

v polje Ime kartice SIM vnesite želeno ime.
Izklop kartice SIM

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Omrežje in brezžično >

Mobilno omrežje in SIM in izklopite želeno kartico SIM .
Povezovanje ploščic za kartici SIM na začetnem zaslonu

Če želite povezati ploščici na začetnem zaslonu za klice ali sporočila v eno ploščico za obe

kartici SIM, tapnite želeno ploščico in nato > Poveži ploščice.