Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Pošiljanje sporočila

background image

Pošiljanje sporočila
S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi

člani.
1. Tapnite Sporočila > .
Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko

nadaljujete s pisanjem pozneje. V možnosti Sporočila tapnite osnutek, s katerim želite

nadaljevati.
2. Če želite dodati prejemnika s seznama stikov, tapnite ali začnite vnašati ime. Vnesete

lahko tudi telefonsko številko.

3. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati smeška, tapnite .

4. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo, tapnite ter izberite vrsto priloge in prilogo.

5. Če želite poslati sporočilo, tapnite .
Če ne morete poslati večpredstavnostnega sporočila, preverite spodnje stvari:

Vaša naročnina na mobilne storitve podpira večpredstavnostna sporočila.

Podatkovna povezava je vklopljena. Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse

nastavitve > Omrežje in brezžično > Mobilno omrežje in SIM in nastavite

Podatkovna povezava na Vklopljeno .

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave.

Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.
Posredovanje sporočila

Tapnite Sporočila. Tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati,

nato pa tapnite posreduj.
Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.
Posredovanje več sporočil

Tapnite Sporočila. Tapnite pogovor in > izberi sporočila, tapnite potrditvena polja

poleg sporočil in nato še , da posredujete sporočila.