Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Odgovor na klic s kratkim sporočilom

background image

Odgovor na klic s kratkim sporočilom
Če trenutno ne morete govoriti, lahko klicatelju odgovorite s kratkim sporočilom.
1. Ko vas nekdo kliče, tapnite Besedilni odgovor.

2. Tapnite eno od vnaprej napisanih sporočil ali Vnesite sporočilo ... in napišite svoje

sporočilo.
Vklop ali izklop besedilnega odgovora

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Sistem > Telefon in nastavite

Besedilni odgovor na Vklopljeno ali Izklopljeno .
Urejanje vnaprej napisanega kratkega sporočila

Podrsnite navzdol z vrha zaslona, tapnite Vse nastavitve > Sistem > Telefon > Uredi

odgovore in uredite želeni odgovor.