Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Polnjenje telefona s polnilnikom USB

background image

Polnjenje telefona s polnilnikom USB
Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim

vklopom telefona znova napolniti.
Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB. Polnilnik je morda naprodaj ločeno.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

7

background image

1. Združljiv polnilnik priklopite v električno vtičnico, nato pa priključite kabel v telefon.

2. Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med

polnjenjem.
Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže kazalnik polnjenja.

Nasvet: Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo.

Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla

USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne

delovati.
Preverite, ali je računalnik vklopljen.
Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon. Ko je baterija polna, kabel

USB najprej odstranite iz telefona in nato še iz računalnika.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta

čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Če

želite zamenjati baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, odnesite napravo na najbližji pooblaščeni

servis.

© 2016 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

8