Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Deschiderea unui mesaj de e-mail din ecranul de Start

background image

Deschiderea unui mesaj de e-mail din ecranul de Start
Cu dalele dinamice pentru e-mail puteți deschide e-mailul direct de pe ecranul de Start.
Din dale, puteți să vedeți numărul de e-mailuri necitite și dacă ați primit un e-mail nou.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

79

background image

Puteți fixa mai multe cutii poștale pe ecranul de Start. De exemplu, puteți să dedicați o dală

e-mailului de la serviciu și o alta celui personal.
1. Atingeți Outlook Mail > .

2. Atingeți continuu contul pe care doriți să îl fixați pe ecranul de Start, apoi atingeți Fixați la

Start.
Cutia poștală apare pe ecranul de Start, sub forma unei dale noi. Pentru a citi e-mailurile,

atingeți dala.