Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Răspunderea la un apel printr-un SMS

background image

Răspunderea la un apel printr-un SMS
Dacă nu puteți vorbi chiar în acel moment, puteți răspunde apelantului printr-un mesaj text.
1. Când cineva vă apelează, atingeți Răspundeți prin text.

2. Atingeți unul dintre mesajele gata scrise sau atingeți Tastați un mesaj... și scrieți propriul

mesaj.
Activarea sau dezactivarea răspunderii prin SMS

Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți Toate setările > Sistem >

Telefon, apoi comutați Răspuns text pe Activat sau pe Dezactivat .
Editarea unui SMS gata scris

Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului, atingeți Toate setările > Sistem >

Telefon > Editați răspunsurile, apoi editați răspunsul dorit.

© 2016 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

64