Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zmiana kodu PIN karty SIM

background image

Zmiana kodu PIN karty SIM
Jeśli do karty SIM dołączono domyślny numer PIN karty SIM, możesz go zmienić na

bezpieczniejszy.
Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektórych operatorów sieci.
1. Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia > Sieć i

połączenia bezprzewodowe > Komórkowe i SIM.

2. W obszarze karty SIM dotknij Ustawienia karty SIM. Jeśli masz telefon z dwiema kartami

SIM, dotknij Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2. Funkcja Dual SIM jest

obsługiwana w niektórych telefonach. Informacje o dostępności można znaleźć na stronie

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. W razie potrzeby w obszarze Zabezpieczenia dotknij Użyj numeru PIN karty SIM.

4. Jeśli jest taka potrzeba, wpisz swój aktualny kod PIN karty SIM, a następnie dotknij Zmień

numer PIN karty SIM.
Numer PIN karty SIM może składać się z 4–8 cyfr.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz chronić swojej karty SIM kodem PIN, w menu Ustawienia

karty SIM w obszarze Zabezpieczenia dotknij Usuń numer PIN karty SIM i wpisz

obecny kod PIN. Jeżeli korzystasz z telefonu z dwiema kartami SIM, musisz usunąć kod

PIN kart SIM w menu Ustawienia karty SIM 1 lub Ustawienia karty SIM 2.