Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Het aanraakscherm gebruiken

background image

Het aanraakscherm gebruiken

Verken uw telefoon met tikken, vegen of slepen.

Belangrijk: Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een

echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

U kunt een app of een ander item openen door op de app of het item te tikken.
Tikken en vasthouden om meer opties te openen

Plaats uw vinger op een item tot het menu wordt geopend.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

16

background image

Op een item tikken en het vasthouden om te slepen

Plaats uw vinger een paar seconden op het item en schuif uw vinger over het scherm.

Vegen

Plaats uw vinger op het scherm en schuif uw vinger in de richting die u wilt.
Veeg bijvoorbeeld naar links of rechts om te schakelen tussen het startscherm en het menu

Apps of tussen verschillende weergaven in de apps.

Bladeren door een lange lijst of een menu

Schuif snel met uw vinger al vegend omhoog of omlaag over het scherm en tilt u uw vinger

op. Tik op het scherm om het bladeren te stoppen.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

17

background image

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, bijvoorbeeld een kaart, foto of webpagina en schuif uw

vingers uit elkaar of naar elkaar toe.

De schermoriëntatie vergrendelen

Het scherm draait automatisch als u de telefoon 90 graden draait. Als u het scherm in de

huidige oriëntatie wilt vergrendelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tikt

u op Alle instellingen > Systeem > Beeldscherm en stelt u Draaivergrendeling in op

Ingeschakeld .
Schermrotatie werkt mogelijk niet in alle apps of weergaven.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

18