Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Uw reclame-id beheren

background image

Uw reclame-id beheren
Als u meer relevante reclame wilt ontvangen, kan uw telefoon toestaan dat apps toegang

krijgen tot een reclame-id op uw telefoon. U kunt instellen of apps toegang krijgen tot de id

of niet.
1. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag en tik op Alle instellingen >

Privacy > Reclame-id.

2. Stel Reclame-id in op Ingeschakeld of Uitgeschakeld .

Tip: U kunt de reclame-id opnieuw instellen als de reclame die u op de telefoon

ontvangt, niet meer relevant voor u is. Tik op Uw reclame-id opnieuw instellen.