Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Het volume wijzigen

background image

Het volume wijzigen
Als u in omgevingen met veel lawaai uw telefoon niet goed hoort overgaan of als oproepen

te hard zijn, kunt u het volume aanpassen.
Gebruik de volumetoetsen aan de zijkant van uw telefoon. Het maximumvolumeniveau is 10.
Als u uw hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u met de volumetoetsen zowel het volume

van de beltoon als dat van de media regelen. Het maximumvolumeniveau is 30.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

27

background image

Sluit niet aan producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan

beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat

of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor gebruik met dit

apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.
Het volume voor media en apps wijzigen

Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon om de volumestatusbalk weer te

geven, tik op en tik op de volumebalk voor media en apps om het door u gewenste volume

in te stellen. Het maximumvolumeniveau is 30.

Naar stille modus schakelen

Druk op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon, tik op op de volumestatusbalk

en tik op . Als u de stille modus wilt uitschakelen, stelt u op de volumestatusbalk het

gewenste volume in.
Als u de stille modus inschakelt is dit niet van invloed op uw alarmsignalen. Als u wilt rusten,

moet u inkomende alarmsignalen uitschakelen of uw telefoon uitschakelen.

Tip: Wilt u de telefoon niet in de stille modus houden, maar kunt u nu niet

beantwoorden? Als u het geluid van een inkomende oproep wilt dempen, drukt u op de

toets Volume omlaag.

Het trillen inschakelen

Als u wilt dat uw telefoon trilt, drukt u op een volumetoets aan de zijkant van uw telefoon, tikt

u vervolgens op op de volumestatusbalk en tikt u op Trillen uitgeschakeld. Als u het

trillen wilt uitschakelen, tikt u op Trillen ingeschakeld.

Tip: Als u andere geluidsinstellingen wilt wijzigen, veegt u vanaf de bovenkant van het

scherm omlaag en tikt u op Alle instellingen > Persoonlijke instellingen >

Geluiden.
Tip: Als u het trillen van de terug-, start- en zoektoetsen wilt in- of uitschakelen, veegt

u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, tikt u op Alle instellingen >

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

28

background image

Extra’s > Aanraken en stelt u Trillen als ik op de navigatietoetsen tik. in op aan

of uit . Het wijzigen van de trillingsinstelling voor inkomende oproepen is niet van

invloed op het trillen van de toetsen.