Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Cortana iestatīšana

background image

Cortana iestatīšana
Ievadiet programmā Cortana vairāk informācijas par sevi, lai tā varētu labāk palīdzēt jums

atrast meklēto.
Programma Cortana nav pieejama visos reģionos un valodās. Informāciju par atbalstītajiem

reģioniem un valodām skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

cortanaregions.
Jums ir nepieciešams Microsoft konts, lai lietotu Cortana.
1. Pieskarieties meklēšanas taustiņam .

2. Izpildiet tālrunī parādītos norādījumus.
Lai vēlāk mainītu iestatījumus, pieskarieties meklēšanas taustiņam un pieskarieties >

Piezīmju grāmatiņa > IESTATĪJUMI.
Runas valodas instalēšana

Atkarībā no jūsu reģiona un Cortana versijas, lai lietotu Cortana, iespējams, būs jāveic

atbilstošās runas valodas lejupielāde un instalēšana. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un

pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un valoda > Runas ievade. Pieskarieties

Pievienot valodu un izpildiet norādījumus, lai instalētu vēlamo valodu.
Pēc valodas instalēšanas jāveic tālruņa restartēšana.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

41