Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Čitanje poruke

background image

Čitanje poruke
Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.
U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta.Razgovor može

sadržavati tekstualne i multimedijske poruke.

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

74

background image

1. Dodirnite Poruke.

2. Da biste pročitali poruku, dodirnite razgovor.

Savjet: Da biste spriječili da druge osobe slučajno vide obavijesti o vašim porukama na

zaključanom zaslonu, s vrha zaslona povucite prstom prema dolje i dodirnite Sve

postavke > Personalizacija > Zaključani zaslon > Odaberite aplikaciju za detaljni

prikaz statusa > ništa.

Ako ne možete otvoriti multimedijsku poruku, provjerite sljedeće:
• Podržava li vaša mobilna pretplata multimedijske poruke.
• Je li vam uključena podatkovna veza.S vrha zaslona povucite prstom prema dolje, dodirnite

Sve postavke > Mreža i bežična veza > Mobilna mreža i SIM i prebacite

Podatkovna veza na Uključeno .

Možete slati tekstualne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje

će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može

naplaćivati poruke. Znakovi s naglascima, ostali znakovi ili neke opcije jezika zauzimaju više

prostora i ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.
Spremanje privitka

Dodirnite privitak kao što je fotografija i dodirnite .
Brisanje razgovora

Dodirnite Poruke > , odaberite razgovor koji želite izbrisati te dodirnite .
Brisanje jedne poruke u razgovoru

Dodirnite razgovor, dodirnite i držite poruku koju želite izbrisati pa dodirnite izbriši.
Brisanje svih poruka s telefona

Dodirnite Poruke > > > Odaberi sve > .

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

75