Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Korištenje mjerača odbrojavanja

background image

Korištenje mjerača odbrojavanja
Nema više zagorene hrane – koristite mjerač odbrojavanja za mjerenje trajanja kuhanja.
1. Dodirnite Alarmi i sat > Brojač vremena > .

2. Postavite trajanje i dodirnite > .

3. Za početak odbrojavanja dodirnite .

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

55

background image

Savjet: Za pauziranje dodirnite . Za ponovni početak odbrojavanja dodirnite .

Pogledajte mjerač na cijelom zaslonu

Dodirnite . Da biste se iz bilo kojeg prikaza vratili na standardan prikaz, dodirnite .